OU EN Psychologie a její kontexty

Redakční rada


doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. (vedoucí redaktor, Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR)
PhDr. Michal Panáček, Ph.D. (výkonný redaktor, Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR)
prof. Dr. Violeta Arnaudova (Institut za psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet Ss. Cyrill and Methodius, Skopje, Macedonia)
prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (Ústav experimentálnej psychológie SAV; Trnavská Univerzita, Trnava, SR)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice, SR)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. (Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno, ČR)
doc. PhDr. Marta Popelková, Ph.D. (Univerzita Konštantina filozofa, Nitra, SR)
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR)
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)

 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional