Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.1

Osobnost a percepce zátěže mezi muži a ženami
Personality and perception of stress of men and women

Paulík, Karel


Prezentovaný výzkum je zaměřen na studium psychologických aspektů zvládání zátěže v interakci osobnosti s prostředím s ohledem na možné rozdíly mezi muži a ženami. Autor se zaměřuje na některé souvislosti osobnostních proměnných podle pětifaktorového modelu a vnímání zátěže související se zaměstnáním a životem vůbec s ohledem na příslušnost k mužskému či ženskému pohlaví.

Klíčová slova:
stres, kognitivní hodnocení, pohlaví, gender, spokojenost, Big-Five


This research focuses on the study of the psychological aspects of coping with stress in the interaction between personality and environment with regard to possible differences between men and women. At the centre of the author’s attention will be personality variables (five factors model) affecting perception of stress. These variables will then be analysed to reveal their potential connection with male/female differences.

Keywords:
stress, cognitive appraisal, sex, gender, satisfaction, Big Five