Psychologie a její kontexty, Vol.1, No.2

Suicidální chování a abúzus návykových látek
Suicidal behavior and drug abuse

Záškodná, Helena, Pavlica, Karel


Sebevraždy, stejně jako závislost na drogách představují vážný zdravotní a sociální problém který se projevuje celosvětově, napříč kulturami, kvůli zničujícím dopadům a ztrátám lidských životů. Přehled literatury a statistik monitorujících středisek ukazují, že se suicidiem je sdruženo mnoho rizikových faktorů, včetně psychopatologické symptomatologie. Tento článek představuje některé rizikové faktory a hodnotí spojení suicidia se závislostí na drogách.

Klíčová slova:
sebevražda, rizikový faktor, abúzus drog, sociální problém


Both suicide and drug addiction represent serious health and social problems which occur globally across all cultures, causing devastating effects and loss of life. An overview of the literature and statistics from monitoring centres shows that suicide is associated with many risk factors, including psychopathological symptomatology. This article presents several risk factors and assesses the links between suicide and drug addiction.

Keywords:
suicide, risk factor, drug abuse, social problem