Psychologie a její kontexty, Vol.2, No.1

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Some research findings of motivation to volunteer activity in female students of helping professions

Mlčák, Zdeněk, Pečtová, Michaela


Cílem prezentované studie je zjistit strukturu a intenzitu motivů, které vedou studentky pomáhajících oborů k dobrovolnické činnosti a prozkoumat, zda je možné jejich motivaci k dobrovolnické činnosti predikovat podle úrovně jejich emocionální a kognitivní empatie.

Klíčová slova:
dobrovolnictví, motivace, empatie, empatický zájem, přijímání perspektivy


The aim of this study is to determine the structure and intensity of the motives leading students of helping professions to undertake voluntary work, and to assess whether their motivation to carry out voluntary activities can be predicted on the basis of their levels of emotional and cognitive empathy.

Keywords:
voluntary work, motivation, empathy, empathetic interest, acceptance of perspectivep