Psychologie a její kontexty, Vol.4, No.1

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity
Motivation, intensity and duration of volunteer activities

Mlčák, Zdeněk; Šamajová, Jana


Cílem této výzkumné studie je informovat o funkcionálních aspektech motivace k dobrovolnictví v kontextu s délkou a trváním dobrovolnické aktivity u souboru 28 žen, které pracují jako dobrovolnice. Výsledky studie ukazují, že sociální motivace je nejvýznamnějším prediktorem intenzity i trvání jejich dobrovolnické činnosti.

Klíčová slova:
dobrovolnictví, motivace, funkcionální přístup, intenzita a délka dobrovolnických aktivit


The aim of this research study is inform about the functional aspects of motivation to volunteering in the context with intensity and duration of volunteering activity in the sample 28 women that work like volunteers. The study findings indicate, that social motivation is the most important predictor for intensity and duration their volunteering activity.

Keywords:
volunteering, motivation, functional approach, intensity and duration of volunteer activity