OU EN Psychologie a její kontexty

PSYCHOLOGIE A JEJÍ KONTEXTY

Obálka


Odborný recenzovaný časopis pro teoretické
i praktické otázky uplatnění psychologie
v životě dnešního člověkaISSN 1803-9278 (print)
ISSN 1805-9023 (online)
Časopis je zařazen v databázích:
- ERIH PLUS (European Index for Humanities)
- EBSCO (od ročníku 2014)
- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
- Ulrich's Periodicals Directory
- CEJSH (The Central European Journal of Social Science and Humanities)
- Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČRVydává:
Filozofická Fakulta Ostravské Univerzity


Adresa redakce:
Ostravská Univerzita,
Filozofická fakulta,
Katedra psychologie,
Psychologie a její kontexty
(redakce časopisu)
Reální 3
701 03, Ostrava 1
e-mail: psychkont@osu.czLicence Creative Commons
Časopis je vydáván pod licencí Creative Commons CC-BY
 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional