OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 12 (2), 2021Editorial (PDF)

Teoretické studie

Tvorba modelu kľúčových kompetencií lídra v edukácii
Sollárová, E.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0008

School Leadership in the Era of Neoliberalism
Wamba, N.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0009

Emotional Intelligence and Leadership Styles in Education
Pellitteri, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0010


Výzkumné studie

Osobnostné faktory budúceho lídra v edukácii
Kaliská, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0011

Transformatívne líderstvo a životná spokojnosť učiteľov s rôznou dĺžkou praxe
Pašková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0012

Transformačný líder v edukácii v kontexte organizačnej kultúry školy
Heinzová, Z.

Abstrakt | Fulltext (PDF) |DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0013

Efektívnosť a kvalita implementácie školského programu prevencie užívania návykových látok v kontexte líderstva v škole
Orosová, O., & Majdanová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF) |DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0014Recenze

Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi. IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 323 s. (Veronika Boleková)
Gajdošová, E., Pilková, J., Roľková, H., & Valihorová, M. (2020).

Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2021.12.0015


 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional