OU EN Psychologie a její kontexty

Redakční rada


Mgr. Marek Malůš, Ph.D. (vedoucí redaktor, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR)
Mgr. Simona Oľhová, Ph.D. (výkonná redaktorka, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR)
prof. Dr. Violeta Arnaudova (Institut za psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet Ss. Cyrill and Methodius, Skopje, Macedonia)
prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. (Ústav experimentálnej psychológie SAV, Trnavská Univerzita, Trnava, SR)
prof. Raimo Lappalainen, Ph.D. (University of Jyväskylä, Jyväskylä, FI)
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (Univerzita P. J. Šafárika, Košice, SR)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. (Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (Masarykova Univerzita, Brno, ČR)
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. (Ostravská Univerzita, Ostrava, ČR)
doc. PhDr. Marta Popelková, Ph.D. (Univerzita Konštantina filozofa, Nitra, SR)
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR)
doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. (Univerzita Karlova, Praha, ČR)
Miroslava Bozogáňová, PhD. (Spoločenskovedný ústav SAV, Košice; Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR)
Maria Luca, Ph.D. (Regent's University London, London, UK)
Patryk Stecz, Ph.D. (University of Lodz, Lodz, PL)

 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional