OU EN Psychologie a její kontexty

O časopisu



Časopis Psychologie a její kontexty je zaměřen na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života. Navazuje volně na tradici psychologické řady Sborníků prací Filozofické fakulty Ostravské Univerzity, vycházejícího od jejího založení v roce 1991, který je naší i slovenské odborné veřejnosti známý.

Hodláme uveřejňovat původní články, recenze, aktuální informace, předběžná metodologická sdělení apod. především české a slovenské provenience. Naším cílem je jednak poskytnout psychologům i autorům z příbuzných vědních oblastí platformu k veřejné prezentaci svých poznatků z výzkumu, názorů do diskuze i dojmů z přečtené odborné literatury, jednak dát možnost odborné veřejnosti seznámit se s těmito výsledky a názory.

Věříme, že Vás obsah časopisu zaujme a budete i do budoucna číst další čísla, která pak budeme moci díky Vašemu zájmu (i příspěvkům) připravovat.

Časopis Psychologie a její kontexty vychází dvakrát ročně a články jsou přijímány v průběhu roku kontinuálně.


doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
vedoucí redaktor


 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional