OU CZ Psychology and its contexts

Psychology and its Contexts, 2 (2), 2011Research studies

Personality variables and coping with load among social workers and teachers
Tichý, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Prevalence of selected types of personality problems in life-time residential care adolescents
Novotný, J.S.

Abstract | Fulltext (PDF)

The phenomenon of volunteering in Brno families
Schovancová, R., Foltová, L.

Abstract | Fulltext (PDF)

Comparison of traditional bullying and cyberbullying among students at the University of Ostrava
Vašutová, M., Panáček, M.

Abstract | Fulltext (PDF)


Review studies

Summary of views on cooperation of C.G. Jung and W. Pauli
Stříženec, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

The use of the balanced scorecard method in the management of social services
Čaníková, R., Schneider, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Self-efficacy
Barinková, K., Mesárošová, M.

Abstract | Fulltext (PDF)


Reviews

Slaměník, I.: Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada Publishing, 2011, 208 stran. ISBN 978-80-247-3311-1
Baumgartner, F.

Fulltext (PDF)

Kasáčová, B. et al.: Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie. Profesiografia v slovensko-česko-polském kontextu. Banská Bystrica: UMB, 2011, 416 stran. ISBN 978-80-557-0162
Paulík, K.


Fulltext (PDF)

Announcements

Konference sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice, 20.5. - 22.5.2011.
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problems with web page?
Copyright © 2010- University of Ostrava, Faculty of Arts. All rights reserved.

Valid HTML 4.01 Transitional