OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 2 (2), 2011Výzkumné studie

Osobnostní proměnné a zvládání zátěže u sociálních pracovníků a učitelů
Tichý, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Prevalence vybraných typů osobnostních problémů u adolescentů, umístěných trvale v ústavní péči
Novotný, J.S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Fenomén dobrovolnictví v brněnských rodinách
Schovancová, R., Foltová, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Srovnání tradiční šikany a kyberšikany u vysokoškolských studentů na Ostravské univerzitě v Ostravě
Vašutová, M., Panáček, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Přehled názorů na spolupráci C. G. Junga a W. Pauliho
Stříženec, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb
Čaníková, R., Schneider, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Sebaúčinnosť
Barinková, K., Mesárošová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Slaměník, I.: Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada Publishing, 2011, 208 stran. ISBN 978-80-247-3311-1
Baumgartner, F.

Fulltext (PDF)

Kasáčová, B. et al.: Učiteľ predprimárnej a primárnej edukácie. Profesiografia v slovensko-česko-polském kontextu. Banská Bystrica: UMB, 2011, 416 stran. ISBN 978-80-557-0162
Paulík, K.
Fulltext (PDF)

Sdělení

Konference sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice, 20.5. - 22.5.2011.
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional