OU CZ Psychology and its contexts

Psychology and its Contexts, 1 (1), 2010Editorial (PDF)


Research studies

Mobbing - a specific form of violence in the educational environment
Kariková, S., Nabělková, E.

Abstract | Fulltext (PDF)

Life satisfaction and selected personality variables of teachers
Popelková, M., Šišková, A., Zaťková, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Theoretical issues of conceptualizing empathy in social and developmental psychology
Mlčák, Z.

Abstract | Fulltext (PDF)

Psychosocial aspects of eye injuries
Látka, J., Paulík, K.

Abstract | Fulltext (PDF)

Psychological aspects of the origin and spread of rumours
Blaho, R., Bratská, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Personality and perception of stress in men and women
Paulík, K.

Abstract | Fulltext (PDF)


Review studies

Why do so many people suffer mental health problems?
Kováč, D.

Abstract | Fulltext (PDF)

Identical in our differences? Psychopathology from an intercultural perspective
Kolman, L., Chamoutová, K., Chýlová, H.

Abstract | Fulltext (PDF)

Unemployed women and unemployed men
Saforek, P.

Abstract | Fulltext (PDF)


Reviews

Selko, D. (e.): Psychológia zdravia. Bratislava : Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a vydavateľstvo MAURO Slovakia, 2009, 184 stran. ISBN 978-80-968092-5-7
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Popelková, M., Zaťková, M.: Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra : UKF, 2009, 212 stran. ISBN 978-80-8094-269-4
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF)

Šolcová, I.: Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha : Grada Publishing, 2009, 102 stran. ISBN 978-80-247-2947-3
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Paulík, K.: Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, 2010, 180 stran. ISBN 978-80-7368-739-7
Popelková, M.

Fulltext (PDF)

Paulík, K. et al.: Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, 2008, 240 stran. ISBN 978-80-7368-635-2
Řehulka, E.

Fulltext (PDF)

Slepička, P., Hošek, V., Hatlová, B.: Psychologie sportu (2. vydání). Praha : Karolinum, 2009, 240 stran. ISBN 978-80-246-1602-5
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Hoskovcová, S.: Psychosociální intervence. Praha : Karolinum, 2009, 183 stran. ISBN 978-80-246-1626-1
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problems with web page?
Copyright © 2010- University of Ostrava, Faculty of Arts. All rights reserved.

Valid HTML 4.01 Transitional