OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 1 (1), 2010Editorial (PDF)


Výzkumné studie

Mobbing - špecifická forma násilia v edukačnom prostredí
Kariková, S., Nabělková, E.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Životná spokojnosť a vybrané osobnostné premenné učitelov
Popelková, M., Šišková, A., Zaťková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Teoretické problémy konceptualizace empatie v sociální a vývojové psychologii
Mlčák, Z.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychosociální aspekty závažných úrazů oka
Látka, J., Paulík, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychologické aspekty vzniku a procesu šírenia fámy
Blaho, R., Bratská, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Osobnost a percepce zátěže muži a ženami
Paulík, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Prečo je nás toľko psychicky nezdravých?
Kováč, D.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

V odlišnosti stejní? Psychopatologie v interkulturní perspektivě
Kolman, L., Chamoutová, K., Chýlová, H.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Nezaměstnaná žena a nezaměstnaný muž
Saforek, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Selko, D. (e.): Psychológia zdravia. Bratislava : Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a vydavateľstvo MAURO Slovakia, 2009, 184 stran. ISBN 978-80-968092-5-7
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Popelková, M., Zaťková, M.: Podpora rozvoja osobnosti a intervenčné programy. Nitra : UKF, 2009, 212 stran. ISBN 978-80-8094-269-4
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF)

Šolcová, I.: Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha : Grada Publishing, 2009, 102 stran. ISBN 978-80-247-2947-3
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Paulík, K.: Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, 2010, 180 stran. ISBN 978-80-7368-739-7
Popelková, M.

Fulltext (PDF)

Paulík, K. et al.: Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské Univerzity, 2008, 240 stran. ISBN 978-80-7368-635-2
Řehulka, E.

Fulltext (PDF)

Slepička, P., Hošek, V., Hatlová, B.: Psychologie sportu (2. vydání). Praha : Karolinum, 2009, 240 stran. ISBN 978-80-246-1602-5
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Hoskovcová, S.: Psychosociální intervence. Praha : Karolinum, 2009, 183 stran. ISBN 978-80-246-1626-1
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional