OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 6 (2), 2015Editorial (PDF)

Výzkumné studie

Stratégie starostlivosti o seba u rizikových profesií
Vasková, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Osobní hodnoty a hodnotové systémy studentů a pracovníků humanitního zaměření
Křeménková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Problémy s přizpůsobením a prostředí ústavní péče
Novotný, J. S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Reprezentácia vzťahovej väzby ako prediktor internalizujúcich problémov u detí v strednom detstve
Halamová, M., Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Rozdíly v celkovém sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví
Orel, M., Obereignerů, R., Reiterová, E., Malůš, M., Fac, O.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Systematické prístupy k analýze dát z Metódy kritických rozhodnutí
Sedlár, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Tvorba škály fyzického vzhledu a „body image“ v kontextu českého prostředí
Šrámková, L., Cakirpaloglu, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Sdělení

Studentská vědecká konference Katedry psychologie FF OU, 4. 3. 2015
Vašutová, M.

Fulltext (PDF)

Jmenný seznam recenzentů příspěvků zaslaných do Psychologie a její kontexty v roce 2015

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional