OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 7 (2), 2016Editorial (PDF)

Teoretické studie

Kríza mladého veku – nový fenomén?
Zibrinyiová, V., Ráczová, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Potenciál vybraných typologií a modelů organizační kultury pro výzkum a praxi
Vavrysová, L., Seitl, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Šestifaktorový model osobnosti a psychometrické vlastnosti Revidovaného osobnostního inventáře HEXACO
Záškodná, T., Dostál, D.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Emocionální inteligence a prosociální chování v dispozičním paradigmatu
Mlčák, Z., Cabák, D., Nečekalová, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Prožívaná životní smysluplnost, všímavost a sebehodnocení v kontextu omezené zevní stimulace
Malůš, M., Kupka, M., Dostál, D.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Nakupování a sebeúcta
Hnilica, K., Kreklová, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Úskalí tvorby dotazníků pro děti a dospívající: zkušenosti z ohniskových skupin
Křeménková, L., Novotný, J. S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Seitl, M., & Lečbych, M. (2016). Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě (1. vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 168 s. ISBN 978-80-244-4929-6.
(Cakirpaloglu, P.)

Fulltext (PDF)


Sdělení

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2016
(Mlčák, Z.)

Fulltext (PDF)

Jmenný seznam recenzentů

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional