OU CZ Psychology and its contexts

Psychology and its Contexts, 3 (2), 2012Editorial (PDF)

Inspiring Personalities

Personality, Happiness, Art
Kulka, J.

Abstract | Fulltext (PDF)


Research studies

Forms of resistance to mobbing and their effectiveness in czech univerzities: a thematic analysis
Kusak, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

The Sence of Coherence and Attachment in adolescence
Popelková, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Value system and selected aspects of leisure time among FF MU students
Sič, P., Mrhálek, T., Kajanová, A.

Abstract | Fulltext (PDF)

Verification of indirect measure of self-control using suppression indicator
Vavricová, M.

Abstract | Fulltext (PDF)


Methodological studies

Dynamic test of vocational interests (dtvi): effect of the intevention part of modified dtvi on change of interests
Martončik, M.

Abstract | Fulltext (PDF)


Review studies

Approaches to talent in the context of history
Dočkal, V.

Abstract | Fulltext (PDF)


Reviews

Vojtíšek, Z., Dušek, P., Motl, J. (2012). Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 232 stran. ISBN 978-80-262-0088-8
Cogiel, A.

Fulltext (PDF)

Terminologický a výkladový slovník základních pojmů primární prevence rizikového chování, Praha: UK v Praze, 1. LF, Klinika adiktologie 1. LF a VFN , TOGGA 2012
Záškodná, H.

Fulltext (PDF)

Announcements

Zpráva o průběhu 26. konference European Health Psychology Society, pořádáné v Praze ve dnech 21. 8.-25. 8. 2012
Kebza, V.

Fulltext (PDF) 
Problems with web page?
Copyright © 2010- University of Ostrava, Faculty of Arts. All rights reserved.

Valid HTML 4.01 Transitional