OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 3 (2), 2012Editorial (PDF)

Inspirativní osobnosti

Osobnost, štěstí, umění
Kulka, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Formy rezistence vůči mobbingu a jejich účinnost v prostředí českých univerzit: tematická analýza
Kusak, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Zmysel pre integritu a vzťahová väzba u adolescentov
Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Hodnotový systém a vybrané aspekty trávení volného času u studujících FF MU
Sič, P., Mrhálek, T., Kajanová, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Overenie nepriameho snímania sebakontroly pri zvládaní cez indikátor potlačenia
Vavricová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Dynamický test profesijných záujmov (dtpz): efekt intervenčnej časti modifikovaného dtpz na zmenu záujmov
Martončik, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Prístupy k nadaniu v kontexte dejín
Dočkal, V.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Vojtíšek, Z., Dušek, P., Motl, J. (2012). Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál. 232 stran. ISBN 978-80-262-0088-8
Cogiel, A.

Fulltext (PDF)

Terminologický a výkladový slovník základních pojmů primární prevence rizikového chování, Praha: UK v Praze, 1. LF, Klinika adiktologie 1. LF a VFN , TOGGA 2012
Záškodná, H.

Fulltext (PDF)

Sdělení

Zpráva o průběhu 26. konference European Health Psychology Society, pořádáné v Praze ve dnech 21. 8.-25. 8. 2012
Kebza, V.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional