OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 2 (1), 2011Výzkumné studie

Některé výsledky výzkumu motivace k dobrovolnické činnosti u studentek pomáhajících oborů
Mlčák, Z., Pečtová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Zvratová teorie emocí - přehledová studie se zaměřením na aplikaci v oblasti pohybových aktivit v přírodě
Kirchner, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychomotorická terapie v Belgii - evidence based přístup a doporučení pro terapii poruch nálady a úzkostných poruch
Knapen, J., Vancampfort, D., Schoubs, B., Probst, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Medializace vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky
Moravec, V., Paulík, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Přínos využití modelů v teorii resilience
Novotný, J.S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Lazarová, B. a kolektiv: O práci zkušených učitelů. Brno : Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-206-2
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF)

Selko, D., Ďurka, R. (eds.): Psychológia zdravia. Zdravie, múdrosť a syndrom vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví. Bratislava : Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a vydavateľstvo MAURO Slovakia, 2010, 227 s. ISBN 978-80-968092-6-4
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Špatenkova, N. a kolektiv: Krizová intervence pro praxi. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2010, 195 s. ISBN 978-80-247-2624-3
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional