OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 9 (2), 2018Editorial (PDF)

Teoretické studie

Dekódování charismatu – rysy a metody k jeho odkrytí
Blažej, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Výzkumné studie

Závislost na hraní videoher a osamělost: nerekurzivní model vzájemného vztahu
Květon, P., Jelínek, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Rozhodovacie štýly a vyhľadávanie informácií – vzťahy s potrebou poznania a zvedavosťou
Bavoľár, J., Miháľ, Š.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Osobná viera v spravodlivý svet ako mediátor vzťahu socioekonomického, sociometrického statusu a negatívnych emócií
Hruščová, E., Kačmárová, M., Babjáková, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Multikultúrna tolerancia u vysokoškolákov – výsledky overovania programu rozvíjania tolerancie
Hennelová, K., Szobiová, E.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Hanba za vlastné telo, body image a sebahodnotenie v období strednej a neskorej adolescencie
Penzešová, L., Martinčeková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Emocionalita a optimizmus adolescentov v kontexte ich self-konceptu
Ďuricová, L., Stenová, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Česká verze Škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ): Pilotní ověření základních psychometrických vlastností pro populaci vysokoškolských studentů
Friedlová M., Vaculčíková Sedláčková, Z., Dostál, D.

Abstrakt | Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional