OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 6 (1), 2015Editorial (PDF)

Teoretické studie

Řešení problémů: společné znaky prosociálního chování a řešení některých logických úloh
Patočka, J., Záškodná, H.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Osobnosť a hodnotová orientácia darcov krvi
Hruščová, E., Kačmárová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Percepcia interakčného štýlu učiteľa a subjektívna pohoda študentov
Köverová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Poruchy príjmu potravy na Slovensku a v Čechách
Somogyiová, M., Heretik, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Vykonávanie aktivít v oblasti starostlivosti o seba v priebehu života
Ráczová, B., Vasková, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Role víry v prožívání smysluplnosti života u vysokoškolských studentů
Křeménková, L., Novotný, J. S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Vzťahové a interpersonálne špecifiká životnej pohody v súvislosti s pracovným výkonom zamestnancov kontaktných centier
Tomanová Čergeťová, I., Bošiaková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Starostlivosť o seba: Slovenská verzia dotazníka SUPPH
Hricová, M., Janečková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Hartmann, E. (2013). Sny. Podstata a funkcie snívania. 2013. Trenčín: Vydavateľstvo – F. 180 s.
Kusý, P.

Fulltext (PDF)


Sdělení

Uplatnění absolventů jednooborové bakalářské psychologie - akademický rok 2013/14
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional