OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 7 (1), 2016Editorial (PDF)

Teoretické studie

Domácí násilí z pohledu vývoje a ochrany dětí
Sobotková, I.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnanců v České republice
Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J., Cakirpaloglu Dobešová, S., Coufalová, D.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Súvislosti vzťahovej väzby a manželskej spokojnosti u zosobášených párov
Gallerová, P., Halama, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Dodržiavanie predsavzatí a zdôvodňovanie ich porušovania
Lovaš, L., Čopková, R.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Copingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester
Vévodová, Š., Ročková, Š., Kozáková, R., Cakirpaloglu Dobešová, S., Kisvetrová, H., Vévoda, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Kopuničová, V., Baumgartner, F.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Overovanie Modelu na cieľ orientovaného správania aplikovaného na agresiu
Vasková, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Standardizace české verze Škály dispoziční naděje pro dospělé
Ocisková, M., Sobotková, I., Praško, J., Mihál, V.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychometrické zhodnotenie Mokkenového modelu pre Škálu na úlohu zameraných obáv
Marko, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Hartmann, E. (2015). Hranice v nás a vo svete. Nový pohľad na svet. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo F, 149 s. ISBN 978-80-88952-82-4
(Kusý, P.)

Fulltext (PDF)

Ritomský, A. (2016). Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 179 s. ISBN 978-80-7380-601-9
(Paulík, K.)

Fulltext (PDF)


Sdělení

Studentská vědecká konference Katedry psychologie FF OU
(Pečtová, M., Malůš, M.)

Fulltext (PDF)

Pozvánka na konferenci Katedry psychologie FF OU: Psychologické aspekty pomáhání

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional