OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 5 (2), 2014Editorial (PDF)

Teoretické studie

Psychologické souvislosti pracovní smysluplnosti
Paulík, K., Novotný, J. S., Bláha, J., Horváthová, P., Mikušová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Kvantita a kvalita priateľstva ako prediktory citlivosti na odmietnutie u adolescentov
Šeboková, G., Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Detekce lži na základě neverbálních projevů – studie zaměstnanců Policie České republiky
Boukalová, H., Mynaříková, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím
Šídová, M., Šťastná, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Uplatnění absolventů bakalářského studia jednooborové psychologie FF OU
Schneiderová, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Revmatoidní artritida jako psychický problém
Kaas, J., Tóthová, V., Martinek, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Overenie psychometrických vlastností a faktorovej štruktúry slovenskej verzie dotazníka FFMQ (five-facet mindfulness questionnaire)
Látalová, V., Pilárik, Ľ.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Diskuze

Několik poznámek k vytváření interkulturních psychologických výzkumů
Linkov, V.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Pavluvčíková, E. (2014). Partnerstvo, kohabitácia, manželstvo. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 72 s. ISBN 978-80-555-1052-1
Žilková, I.

Fulltext (PDF)

Heretik, A. (2010). Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Tretie, prepracované a rozšírené vydanie, Žilina: Eurokódex. 544 s. ISBN 978-80-89447-22-0
Kopuničová, V.

Fulltext (PDF)


Sdělení

Mezinárodní vědecká konference Psychologické aspekty pomáhání 2014, FF OU, 4.-5. 11. 2014
Mlčák, Z.

Fulltext (PDF)


Jmenný seznam recenzentů příspěvků zaslaných do Psychologie a její kontexty v roce 2014 ke stažení zde. 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional