OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 8 (2), 2017Editorial (PDF)

Teoretické studie

Analýza úlohy kognitívnych zdrojov v odhadoch trvania času
Kačmár, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Revize kvalitativního přístupu v kontextu rozvoje smíšeného výzkumu
Machovcová, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Výzkumné studie

Program Druhý krok jako podpora rozvoje tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku
Palová, K., Smékalová, E., Faastová, D., Chobotská, T.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Vzťah psychologickej pohody a copingových stratégií u vysokoškolákov
Mičková, Z.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Identifikácia stratégií zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu
Rovenská, D., Lovaš, L.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Work-life balance u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby
Střelel, J, Seitl, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Únava za volantem, rizikové časy během dne a dopravní nehodovost
Tvarožková, L., Kaniová, K., Zůvala, R., Labodová, P., Bucsuházy, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Hodnota rovnosti jako významný ukazatel politické orientace – vývoj škály rovnosti
Smetáčková, I., Komárková, T.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Lindsay G. Oades, Michael F. Steger, Antonella Delle Fave, Jonathan Passmore, Eds. The Wiley Blackwell Handbook of The Psychology of Positivity and Strengths-Based Approaches at Work. Chichester: John Wiley & Sons, 2017, 562 s. ISBN 1118977653/978-11-189-7765-1 (Lisá, E.).

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional