OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 3 (1), 2012Výzkumné studie

Stres v policejní praxi
Adamová, I., Vtípil, Z.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Vzťah identifikácie futbalových fanúšikov s tímom a motívov vedúcich k povzbudzovaniu
Hajdúk, M., Bratská, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie ELSPAC
Novotný, J.S., Okrajek, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Faktory ovplyvňujúce očakávané emócie v súvislosti s agresívnym správaním
Vasková, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Koučování jako metoda rozvoje lidských schopností, využitelná i v manažerské praxi.
Klímová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Mediálne správanie a sebakontrola
Kováčová Holevová, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Starnutie v kontexte starostlivosti o seba a sebakontroly (príprava na starnutie a jej súvislosti)
Ráczová, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Morálne usudzovanie v kontexte vybraných psychologických metód
Lajčiaková, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Michalík, J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese.1. vydání. Praha: Portál, 2011, 512 stran. ISBN 978-80-7367-859-3
Trzos, T.

Fulltext (PDF)

Cakirpaloglu, P.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha: Grada Publishing, 2012. 288 stran. ISBN 978-80-247-4033-1
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: TOGGA, 2010. 262 stran. ISBN 978-80-87258-47-7
Záškodná, H.

Fulltext (PDF)

Urbánek T., Denglerová D., Širůček J.: Psychometrika. Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011, 319 strán. ISBN 978-80-7367-836-4
Karaffová, E.

Fulltext (PDF)


Sdělení

Konference sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice, 18.5. - 20.5.2012.
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional