OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 4 (1), 2013Editorial (PDF)

Výzkumné studie

Big Five, percepce zátěže a subjektivní zdraví
Paulík, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání
Závora, J., Hornofová, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Motivace, intenzita a trvání dobrovolnické aktivity
Mlčák, Z., Šamajová, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Príprava na starnutie v kontexte sebakontroly a starostlivosti o seba: výsledky výskumu
Ráczová, B., Marhevská, G.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Arousabilita a dispoziční optimismus u handicapovaných cyklistů v souvislosti s užíváním návykových látek
Nosková, A., Záškodná, H.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Overenie použiteľnosti amerických noriem MMPI-A pre slovenskú populáciu
Vavrová, M., Máthé, R., Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Didaktické a psychologické aspekty výuky psychologie na středních školách
Vašutová, M., Schneiderová, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Aronson E., Aronson J.: Tvor společenský. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 473 stran. ISBN 978-80-7357-891-6
Nakonečný, M.

Fulltext (PDF)

Buchtová, B., Šmajs, J., Boleloucky, Z.: Nezaměstnanost. 2. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. 187 stran. ISBN978-80-247-4282-3
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Bowlby J.: Odloučení. Kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. 399 stran. ISBN 978-80-262-0076-5
Nakonečný, M.

Fulltext (PDF)


Sdělení

Studentská vědecká konference Katedry psychologie FF OU 2013
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional