OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 9 (1), 2018Editorial (PDF)

Výzkumné studie

Sociální chování a výkony předškolních dětí s nadváhou pohledem rodičů a učitelek MŠ
Včelařová H., Cakirpaloglu, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Rizikové správanie žiakov mladšieho školského veku z pohľadu učiteľov primárneho vzdelávania
Pašková, L., Stehlíková, J., Valihorová, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Školské sebapoňatie a kvalita interpersonálnych vzťahov adolescenta
Balážová, M., Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Expektance a valence jako základní proměnné v motivaci studentů k dokončení vysokoškolského studia a dynamika motivace v průběhu studia
Reissová,A., Šimsová, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Evaluace dopadu dopravně-preventivního projektu „Dožij se dvaceti“
Neusarová, J., Šucha, M., Dominik, T.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Metodologické studie

Komparácia a komplementarita u vysokoškolákov a stredoškolákov dvoch koncepcií črtovej emocionálnej inteligencie Schuttovej škálou EI /SEIS/ a Petridesovým dotazníkom EI /TEIQue-SF/
Kaliská, L., Salbot, V., Akbey, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychometrické vlastnosti české verze škály Spirituální inteligence D. Kinga
Moravec, P., Slezáčková, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Sociální desirabilita a integrita zjišťována za pomocí polostrukturovaného rozhovoru
Minarčíková, N., Preiss, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Kupka, M., Malůš, M, Kavková, V. & Němčík, P. (2014). Terapeutické a osobní růstové možnosti techniky omezené zevní stimulace: Léčebné využití terapie tmou a floatingu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 165 s. ISBN 9788024443195. (Paulík, K.)

Fulltext (PDF)

Renate Motschnig, & David Ryback. (2016). Transforming Communication in Leadership and Teamwork. Person-Centered Innovations. Vienna, Austria: Springer 2016, 307 s. ISBN 978-3-319-45485-6. (Kaliská, L.)

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional