OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 1 (2), 2010Výzkumné studie

Výzkum copingových strategií mužů a žen na pozadí nábožensko-spirituálních postojů
Kubicová, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Pětifaktorový model osobnosti, prosociální chování a empatie u studentů středních a vysokých škol
Mlčák, Z.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Vzťahy medzi rodinnými, osobnostnými a situačno-motivačnými faktormi z perspektívy alkoholovej závislosti
Rojková, Z., Popelková, M.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Osobnosť užívateľov marihuany
Vendel, Š, Mišenda, Ľ.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Psychosociální souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálními tendencemi u matek a těhotných žen
Záškodná, H., Žižková, B.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Přehledové studie

Ku psychologickému identifikovaniu faktorov samoučenia
Grác, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

K zobecnitelnosti efektivity faktorů resilience
Novotný, J.S.

Abstrakt | Fulltext (PDF)

Suicidální chování a abúzus návykových látek
Záškodná, H., Pavlica, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF)


Recenze

Blatný, M. a kolektiv: Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing, 2010, 304 stran. ISBN 978-80-247-3434-7
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Kollárik T.: Sociálna psychológia + Psychológia práce = Sociálna psychológia práce. Bratislava : UK, 2010, 500 stran. ISBN: 978-80-223-2965-1
Schneiderová, A.

Fulltext (PDF)

Paulík, K.: Psychologie lidské odolnosti. Praha : Grada, 2010, 240 stran. ISBN 978-80-247-2959-6
Tichý, M.

Fulltext (PDF) 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional