OU EN Psychologie a její kontexty

Psychologie a její kontexty, 10 (2), 2019Editorial (PDF)

Teoretické studie

Psychopatie, empatie a morálka
Chudárková, P

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0009

Zvládání předpojetí a jiných náročných situací u dětí a dospívajících s normální tělesnou hmotností a s nadváhou a obezitou
Včelařová, H., Cakirpaloglu, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0010


Výzkumné studie

Aktivita autonómneho nervového systému v kontexte osobnostného modelu Big Five
Blahunkova, S., Solarikova, P., Brezina, I., Turonova, D., Rajcani, J.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0011

Komplexní vývojové trauma a užívání návykových látek
Doležalová, P.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0012

Coping Strategies of Socially Excluded Persons
Mičková, B., Kajanová, A.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0013

Obsahová analýza minimálních preventivních programů základních škol se zaměřením na témata sexuální výchovy
Lubasová, T., Charvát, M., Taranzová, K.

Abstrakt | Fulltext (PDF) |DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0014

Psychologické charakteristiky ako prediktory výdavkov turistov: predvýskum u študentov a pilotné overenie u návštevníkov športového podujatia
Džuka, J., Štefko, R.

Abstrakt | Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0015


RECENZE

Výrost, J., Slaměník, I., & Sollárová, E. (Eds.). (2019). Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. 759 s.

Fulltext (PDF) | DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0016

Švaříčková-Slabáková, R., & Sobotková, I. (2018). Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Praha: Triton. 318 s.

Fulltext (PDF) | DOI: DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0017 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional